Barckens udde

Barckens udde är en kort landtunga i tätorten Ekenäs, Raseborgs stad, Finland. Udden omges på respektive sidor av Södra viken och Stadsfjärden.

En gata på Barckens udde

Barckens udde uppvisar en rätt enhetlig trähusbebyggelse huvudsakligen från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, med plankomgärdade gårdar. En del av gårdarna närmast stranden har så kallade "sjöportar", vettande mot stranden, där båtar kunde tas in. Den äldsta bebyggelsen ligger vid Linvävaregatan. Stadsstrukturen härstammar från 1550-talet.

Området närmast kyrkan drabbades av branden 1821 och har delvis nyare bebyggelse. Många av gatunamnen på Barckens udde har uppkallats efter de hantverkare som en gång i tiden har bott och verkat i något av husen: Garvare-, Handskmakare-, Hattmakare-, Kammakare-, Linvävare-, Målare-, Sjöformans- och Snickaregatan. Barckens udde hyser i dag ett antal minnesmärken över kända Ekenäsbor.

Barckens udde är fredat enligt byggnadsskyddslagen (60/85). Skyddet övervakas av finländska Miljöcentralen och Museiverket tillsammans med de kommunala myndigheterna[1].

Referenser

  • (svenska) Raseborgs stads webbplats
  • (svenska) Museiverket

Noter

  1. ^ (svenska) Lagstiftning
v  r
Raseborg
Stadsdelar
Billnäs · Bromarv · Ekenäs · Fiskars · Karis · Pojo · Snappertuna · Svartå · Tenala
Raseborg 1965 (finska)
Före detta kommuner
Bromarv · Ekenäs · Ekenäs lk · Karis · Karis lk · Pojo · Snappertuna · Tenala
Skärgårdsställen
Kommunikation
Kustbanan Åbo–Helsingfors · Hangöbanan · Riksväg 25 · Stamväg 52 · Stamväg 51 · Skåldö landsvägsfärja
Byggnader och
anläggningar
Ekenäs rådshus · Svartå slott · Villa Skeppet
Kyrkor
Sevärdheter
Museum
Organisationer
Historia