Kustbanan Åbo–Helsingfors

Åbo–Helsingfors-banan
Rantarata-sv.svg
Allmänt
PlatsFinland
SträckaÅbo hamn–Helsingfors C
Organisation
Invigd1903
Infrastruktur­förvaltareTrafikledsverket
Tekniska fakta
Längd195,8 kilometer
Antal spårenkelspår (Åbo–Kyrkslätt)
dubbelspår (Kyrkslätt–Alberga)
fyrspår (Alberga–Helsingfors; planeras byggas även Köklax–Alberga)
Spårvidd1524 millimeter
Största tillåtna axellast22,5 ton
Största lutning12,7 ‰
ATCJa
ERTMSNej
Högsta hastighet160 [1] km/h
ElektrifieradJa
Matning25 kV 50 Hz
Linjekarta
Pier Head station
195,8 Åbo hamn
Unknown BSicon "ABZg+l" Unknown BSicon "LSTRq"
► Till Nystad
Unknown BSicon "SPLa"
Unknown BSicon "vSTR-DST"
193,8 Åbo godsstation
Unknown BSicon "vBHF-STR"
193,0 Åbo
Unknown BSicon "SPLe"
Unknown BSicon "ABZgl" Unknown BSicon "LSTRq"
► Till Toijala
Unknown BSicon "hKRZWae"
Aura å
Unknown BSicon "SKRZ-Au"
Riksväg 10
Station on track
189,7 Kuppis
Unknown BSicon "SKRZ-Ao"
Riksväg 1
Unknown BSicon "eHST"
187 Lauste
Unknown BSicon "eHST"
185 Maja
Unknown BSicon "eHST"
183 Littois
Unknown BSicon "eHST"
181 Nunna
Unknown BSicon "SKRZ-Au"
Riksväg 1
Unknown BSicon "eHST"
178 Runko
Non-passenger station/depot on track
176,2 Pikis
Unknown BSicon "eHST"
174 Mackarböle
Unknown BSicon "SKRZ-Au"
Riksväg 1
Unknown BSicon "eHST"
171 Villisi
Unknown BSicon "eHST"
169 Kauhainen
Unknown BSicon "eHST"
167 Toikkala
Unknown BSicon "hKRZWae"
Pemarån
Non-passenger station/depot on track
165,3 Pemar
Unknown BSicon "eHST"
164 Breidilä
Unknown BSicon "eHST"
162 Heikoinen
Unknown BSicon "eHST"
156 Kevola
Unknown BSicon "SKRZ-Au"
Riksväg 1
Unknown BSicon "eHST"
156 Pitkäporras
Unknown BSicon "eHST"
153 Hajala
Unknown BSicon "eHST"
149 Talola
Enter and exit tunnel
Unknown BSicon "eHST"
146 Häntälä
Enter and exit short tunnel
Unknown BSicon "eHST"
144 Halikko
Unknown BSicon "hKRZWae"
Halikko å
Unknown BSicon "eHST"
142 Puistokuja
Station on track
138,9 Salo
Enter and exit tunnel
Enter and exit tunnel
Unknown BSicon "eHST"
129,4 Kotalato
Unknown BSicon "ENDEaq" Unknown BSicon "ABZgr"
125,5 Bjärnå sädessilo
Enter and exit tunnel
Enter and exit tunnel
Unknown BSicon "eHST"
121 Ervelä
Non-passenger station/depot on track
115,1 Ervelä
Enter and exit tunnel
Enter and exit tunnel
Enter and exit short tunnel
Unknown BSicon "hKRZWae"
Kiskonjoki
Unknown BSicon "eHST"
104 Skogsböle
Unknown BSicon "eHST"
95 Fiskars
Non-passenger station/depot on track
93,6 Skuru
Enter and exit tunnel
Enter and exit short tunnel
Enter and exit short tunnel
Enter and exit tunnel
Unknown BSicon "LSTRq" Unknown BSicon "ABZg+r"
Till Hangö
Station on track
85,7 Karis
Unknown BSicon "ABZgl" Unknown BSicon "LSTRq"
Till Hyvinge
Unknown BSicon "eHST"
78 Vesta
Unknown BSicon "eHST"
73 Grundsjö
Station on track
69,5 Ingå
Unknown BSicon "eHST"
64 Täkter
Unknown BSicon "eHST"
60 Rödbrott
Unknown BSicon "eHST"
59 Tyris
Unknown BSicon "eHST"
58 Solberg
Unknown BSicon "eHST"
55 Göks
Station on track
50,7 Sjundeå
Unknown BSicon "hKRZWae"
Sjundeå å
Unknown BSicon "eHST"
49 Vik
Enter and exit tunnel
Enter and exit tunnel
Unknown BSicon "eHST"
44 Käla
Unknown BSicon "exLSTRq" Unknown BSicon "eABZgr"
Till Båtvik (riven)
Unknown BSicon "eHST"
40 Getberg
Unknown BSicon "BHFSPLa"
36,9 Kyrkslätt
Unknown BSicon "vBHF"
35,1 Tolls
Unknown BSicon "vÜST"
34,3 Hindersby
Unknown BSicon "vBHF"
31,8 Jorvas
Unknown BSicon "vÜST"
30,6 Vasikkahaka
Unknown BSicon "vBHF"
29 Masaby
Unknown BSicon "vBHF"
27,2 Bobäck
Unknown BSicon "vSKRZ-Au"
Ring III
Unknown BSicon "vBHF"
24,6 Mankby
Unknown BSicon "vBHF"
23,8 Köklax
Unknown BSicon "evBHF"
22 Åker
Unknown BSicon "vTUNNEL1"
Stadsberget
Unknown BSicon "vBHF"
20,2 Esbo
Unknown BSicon "vBHF"
18,7 Domsby
Unknown BSicon "vBHF"
17,6 Björkgård
Unknown BSicon "evBHF"
17 Björkgård
Unknown BSicon "vBHF"
15,8 Grankulla
Unknown BSicon "vSKRZ-Ao"
Ring II
Unknown BSicon "vBHF"
14,3 Kera
Unknown BSicon "vBHF"
12,8 Kilo
Unknown BSicon "vÜST"
11,2 Rosatorpet
Unknown BSicon "vBHF"
11,0 Alberga
Unknown BSicon "vSKRZ-Au"
Ring I
Unknown BSicon "vBHF"
9,3 Mäkkylä (endast närtåg)
Unknown BSicon "vBHF"
8,3 Sockenbacka (endast närtåg)
Unknown BSicon "vBHF"
7,4 Gjuteriet (endast närtåg)
Unknown BSicon "vSTR-ABZg+l" Unknown BSicon "LSTRq"
Till Vandaforsen
Unknown BSicon "vBHF"
6,3 Hoplax
Unknown BSicon "vÜST"
4,6Stenhagen ► övergång mellan huvudspår och närtågsspår
Unknown BSicon "vBHF"
4,4 Ilmala (endast närtåg)
Unknown BSicon "vSTR-ABZg+l" Unknown BSicon "LSTRq"
► Till Ilmala depå
Unknown BSicon "vSTR-ABZg+l" Unknown BSicon "LSTRq"
Till Uleåborg
Unknown BSicon "vBHF"
3,2 Böle
Unknown BSicon "vÜST"
Unknown BSicon "vKBHFe"
0,1 Helsingfors

Kustbanan (finska: Rantarata) är en 195,8 km lång järnväg som börjar vid Åbo hamn i sydvästra Finland och upphör vid Helsingfors centralstation. Sträckan ÅboKaris togs i bruk 1899 medan KarisHelsingfors började användas 1903. Kustbanan trafikeras dagligen av fjärrtåg (InterCity och Pendolino) och, mellan Sjundeå och Helsingfors, Huvudstadsregionens närtrafiks linjer Y, X, U, L, E och A. Från den 15 augusti 2022 och drygt två år framåt är Åbo hamns station och Åbo centralstation stängda och Kuppis tillfällig västlig ändstation, med anledning av utbyggnaden till dubbelspår mellan Åbo och Kuppis.[2]

Trafikledsverket har inlett planering av en ny kortare sträcka med dubbelspår för snabbtåg/höghastighetståg mellan Esbo och Salo via Lojo (Lohja), kallad Entimmeståget eller på finska ELSA-rata ("ELSA-banan"; från ortnamnen Esbo, Lojo och Salo).[3]

Kustbanan är helt elektrifierad sedan 1995 och dubbelspårig mellan Kyrkslätt och Helsingfors. 1998 inleddes utbyggnad till fyrspår från Helsingfors till Alberga, som öppnades augusti 2001, för att ge Helsingfors närtågstrafik ett eget dubbelspår, spår 3 och 4, som kallas Alberga stadsbana. Omkring decenniumskiftet 2020 planerades en utbyggnad av fyrspåret från Alberga till Köklax, känt som Esbo stadsbana.[4]

Källor

  • Banförvaltningscentralen. Beskrivning av Finlands bannät 2007 https://web.archive.org/web/20070927082043/http://www.rhk.fi/pa_svenska/bannat/beskrivning_av_finlands_bannat_2/
  • Mikko Alameri och Ilkka Hovi (1984). Rautatiet ja pienoisrautatiet. Helsingfors: Tammi. ISBN 951-30-6104-3 
Noter
  1. ^ Beskrivning av Finlands bannät Trafikverket i Finland
  2. ^ https://svenska.yle.fi/a/7-10019455
  3. ^ https://www.tunninjuna.fi/sv/
  4. ^ https://vayla.fi/sv/esbo-stadsbana

Externa länkar

  • Commons-logo.svg Wikimedia Commons har media som rör Kustbanan Åbo–Helsingfors.
    Bilder & media
v  r
Raseborg
Stadsdelar
Billnäs · Bromarv · Ekenäs · Fiskars · Karis · Pojo · Snappertuna · Svartå · Tenala
Raseborg 1965 (finska)
Före detta kommuner
Skärgårdsställen
Kommunikation
Kustbanan Åbo–Helsingfors · Hangöbanan · Riksväg 25 · Stamväg 52 · Stamväg 51 · Skåldö landsvägsfärja
Byggnader och
anläggningar
Ekenäs rådshus · Svartå slott · Villa Skeppet
Kyrkor
Sevärdheter
Museum
Organisationer
Historia
v  r
Ingå
ByarIngå marina
Skärgårdsställen, nås med bil
Ingå gästhamn · Kopparnäs · Barösund · Orslandet · Gölisnäs · Bjurs
Skärgårdsställen, nås med båt
Färjor
Barölandet-Orslandet
Järnväg
Ingå järnvägsstation · Täkter järnvägsstation · Kustbanan Åbo–Helsingfors
Vägar
Fagerviksvägen · Regionalväg 112 · Regionalväg 186 · Stamväg 51 · Riksväg 25
Byggnader och anläggningar
Sevärdheter och museum
Historia
Ingås historia · Porkalaområdet · Svenviken  · Kungsvägen · Raseborgs grevskap · Striden vid Herdaler