Stamväg 51

Stamväg 51 markerad med mörkblått på kartan

Stamväg 51 är en av Finlands huvudvägar som går från Helsingfors till Karis i Raseborgs stad. Vägen är även känd som Kustvägen eller Hangövägen. I Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt kallas motorvägssträckan Västerleden. Totalt 28 km av stamvägen är motorväg, från Helsingfors centrum västerut.

Under Porkalaparentesen 1944-1956 tvingades man ändra rutten för vägen till att följa rutten för nuvarande Förbindelseväg 1130 från Köklax via Sjundeå till Riksväg 25.

Rutt

Stamväg 51 passerar följande kommuner och korsar följande vägar.

Källor


v  r
Stamvägar i Finland
40 · 41 · 43 · 44 · 45 · 46 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 60 · 62 · 63 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 86 · 87 · 88 · 89 · 91 · 92 · 93 · 98    ·   Riksvägar
v  r
Raseborg
Stadsdelar
Billnäs · Bromarv · Ekenäs · Fiskars · Karis · Pojo · Snappertuna · Svartå · Tenala
Raseborg 1965 (finska)
Före detta kommuner
Skärgårdsställen
Kommunikation
Kustbanan Åbo–Helsingfors · Hangöbanan · Riksväg 25 · Stamväg 52 · Stamväg 51 · Skåldö landsvägsfärja
Byggnader och
anläggningar
Ekenäs rådshus · Svartå slott · Villa Skeppet
Kyrkor
Sevärdheter
Museum
Organisationer
Historia
v  r
Ingå
ByarIngå marina
Skärgårdsställen, nås med bil
Ingå gästhamn · Kopparnäs · Barösund · Orslandet · Gölisnäs · Bjurs
Skärgårdsställen, nås med båt
Färjor
Barölandet-Orslandet
Järnväg
Vägar
Fagerviksvägen · Regionalväg 112 · Regionalväg 186 · Stamväg 51 · Riksväg 25
Byggnader och anläggningar
Sevärdheter och museum
Historia
Ingås historia · Porkalaområdet · Svenviken  · Kungsvägen · Raseborgs grevskap · Striden vid Herdaler